Koncepcja pracy przedszkola

  • Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek p.w. Św. Anny w Makowie Podhalańskim realizuje chrześcijańskie postawy życia w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół Katolicki oraz cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.
  • Poprzez oddziaływania wychowawcze Przedszkole wprowadza dzieci w świat wartości otwierając na PRAWDĘ, DOBRO i PIĘKNO, które mają zaowocować w dalszych wyborach życiowych wiarą, miłością oraz szacunkiem wobec Boga, samego siebie i drugiego człowieka, bez względu na rasę, pochodzenie, poglądy czy status społeczny. Pomogą ukształtować również postawę odpowiedzialności i szacunku wobec świata przyrody.
  • Dzieci powierzone naszej opiece i ich rodziny obejmujemy serdeczną troską duchową, której wyrazem jest modlitwa.
  • W organizowaniu procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego wspomagamy Rodzinę w trudzie wychowawczym, realizując zadanie wszechstronnego, harmonijnego i indywidualnego wspierania rozwoju dzieci oraz ich właściwego przygotowania do nauki w szkole.
  • Staramy się zapewnić dzieciom zdrowe i racjonalne żywienie, bezpieczne, higieniczne i estetyczne warunki lokalowe oraz atmosferę otwartości, życzliwości i pełnej akceptacji.
  • Wykorzystujemy wszelkie dostępne środki do zapewnienia dzieciom możliwości radosnego wzrastania, nauki poprzez zabawę, eksperymentowania, rozwijania uzdolnień, nabywania postaw społecznych dzięki wzajemnym interakcjom, kształtowania odporności fizycznej, psychicznej i emocjonalnej.
  • Staramy się dyskretnie wychodzić naprzeciw ewentualnym problemom materialnym rodziny i zapewniamy równe szanse edukacyjne każdemu dziecku powierzonemu naszej opiece.